Parents of baby with birthmarks on 80% of body told to leave him at hospital if they didn’t want him

[ad_1]

To abandon your child is the last thing in the world that most parents could contemplate. No matter how your child is or looks, he or she is your baby and thus the most precious person in the world.

Which is why I can understand that the parents in this story were shocked when, after their baby’s birth, the doctors suggested that they could leave him at the hospital if they didn’t want him. Luckily, they didn’t listen.

Mariam Petrosyan, 26, and Taron Petrosyan, 28, are a couple from Yerevan, Armenia, that were happily expecting a baby boy. When little Artyom Petrosyan was born, though, they discovered that he had nevus birthmark – 80 percent of his body was covered in oval patches of raised, dark-coloured skin.

View this post on Instagram

Բարև բոլորի ։ Ես Արտյոմն եմ ։ Եկել եմ պատմեմ իմ պատմությունն ու ասել ,որ բոլոր բալիկները գեղեցիկ են յուրովի 🥰 ։ Երբ ես լույս-աշխարհ եկա, բոլորը ցնցվեցին քանի որ ես տարբերվում էի բոլոր նորածիններից և իմ նման հրաշք դեռ ոչ ոք չէր տեսել ։ Ես ծնվեցի հսկայական նևուսով ( բնածին «խալ» ) և spinabifida-յով (բաց ողնաշարի ճողվածք ) … Շարունակելի#CMN #nevus #giantnevus #Nevuslove #NCM#melanocitarnevus

A post shared by Artyom Aristakesyan (@baby.boypanda) on Aug 11, 2020 at 8:31am PDT

“We only found out about Artyom’s nevus birthmarks when he was born. I was completely shocked. (…) The doctors had never seen nevus marks like Artyom’s before,” Mariam told The Sun.

But that wasn’t all

After the initial shock, doctors then discovered that there was more. Artyom was also born with spina bifida.

“It was all such a blur. They took him away for a ninety-minute surgery to correct his spine and it took five days of recovery before we could properly see him again,” Mariam said.

View this post on Instagram

Ասենք բաղնիքս անուշ 🥰💙🐼 #CMN#nevus#nevuslove#NCM#babywithnevus#nevusinarmenia#giantnevus#nevusbaby

A post shared by Artyom Aristakesyan (@baby.boypanda) on Aug 18, 2020 at 6:09am PDT

They didn’t know how long Artyom would live

“I remember them sitting us down. Artyom hadn’t opened his eyes yet and they told us he might never open them due to the nevus birthmarks in that area,” said Mariam, continuing: “They also said they didn’t know how long he’d live (due to the highly increased risk of skin cancer).”

View this post on Instagram

Բարևներ բոլորին 🥰։Էլ ո՞վ է իմ նման սիրում խաղալ ոտիկների հետ ։ 🐼💙🦶🏻 #CMN #nevus #giantnevus #Nevuslove #NCM#melanocitarnevus#nevusbaby#nevusinarmenia

A post shared by Artyom Aristakesyan (@baby.boypanda) on Aug 14, 2020 at 1:19am PDT

“We didn’t listen”

After delivering the sad news, a doctor went on to say something that left the couple horrified. They suggested to the new mom and dad that they could leave their baby at the hospital if they thought they were not going to be able to take care of him.

”(…) if we wanted to, we could refuse to bring him home because taking care of him would be too hard – we didn’t listen,” Mariam explained to The Sun.

View this post on Instagram

Բարի երեկո բոլորին։ Ո՞նց եք։ Չե՞ք կարոտել ինձ ։#CMN#nevuslove#nevusbaby#NCM#nevusinarmenia#giantnevus

A post shared by Artyom Aristakesyan (@baby.boypanda) on Aug 25, 2020 at 6:53am PDT

Fortunately, Artyom has the best parents that give him all the care and love he needs and deserves. He has also two brothers, Narek, 3, and Artur, 2. The kids were obviously surprised when they saw her newborn brother, and asked their mom why Artyom “had chocolate dabbed on his face”.

View this post on Instagram

Բարի օր բոլորին 🥰։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել իմ եղբայրների ՝Նարեկի և Արթուրի հետ ։ Մենք երեքս շատ տարբեր ենք ։ Նարեկը մեծ եղբայրս է 3.3 տարեկան է ,շաաատ ակտիվ ,չարաճճի ,խելացի ։ Արթուրը 2 տարեկան է (ամսի 9ին լրացավ) ։ Նա ավելի հանգիստ,ինքնուրույն ,խելոք ,բայց միևնույն ժամանակ շատ համառ է ։ Մենք դեռ շատ փոքր ենք , բայց հասցնում ենք խաղալ միատին ,վիճել խաղալիքի համար և հենց բաց դուռ ենք տեսնում երեքս էլ փաղչում ենք դուրս .Ճիշտ է ես ապերներիս չեմ հասնում քանի որ չորեքթաթ եմ քայլում դեռ ,բայց փորձեր կատարում եմ 😂😍🐼😇❤ #CMN#nevuslove#nevusbaby#NCM#nevusinarmenia#giantnevusclub

A post shared by Artyom Aristakesyan (@baby.boypanda) on Sep 12, 2020 at 4:16am PDT

“Most people are shocked when they see Artyom – some smile at him. Someone also told me he was a gift from God,” Artyom’s mom said.

Where the doctors saw horrible birthmarks, the children saw chocolate. We have so much to learn from little ones!

I happen to believe that every child born is a gift, and so is Artyom. I’m sending my prayers for him, hoping that he gets the long and happy life he deserves.

Share this article to join me in wishing all the very best for adorable baby Artyom.

The post Parents of baby with birthmarks on 80% of body told to leave him at hospital if they didn’t want him appeared first on Happy Santa.[ad_2]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *